Test+lélek

Négy kulcs Isten hangjának meghallásához

Az emberek gyakran megkérdezik tőlem, „Hogyan hallod meg Isten hangját? Hallható hangon szól hozzád?” Nos, nem feltétlen! Igazából csak egyszer hallottam Őt hallható hangon szólni hozzám, a legtöbbször halk hangon szól a szívemben. Az Igéjén, képeken, látomásokon, és természetesen álmokon keresztül is szól hozzám. Az évek során azt tapasztaltam, hogy Isten nagyon kreatív, szinte mindenen és mindenkin keresztül, illetve mindenféle módon szól azokhoz, akik figyelnek rá.

Isten egyszerűen arra vágyik, hogy kapcsolódjon hozzánk.  

Az idők kezdte óta így van ez. Szeretem Leif Hetland idézetét: „Az evangélium egy olyan apának a története, aki elveszítette a gyermekeit az Éden kertjében, és aki a lehető legnagyobb árat fizette azért, hogy visszaszerezze őket.” A Mózes első könyve azt mondja, hogy Ádám Istennel járt az esti alkonyatkor. A második Ádám, Jézus, aki példát állított az Istennel való kapcsolat terén, azt mondta: „…látja, hogy mit tesz az Atya, és ő is ugyanazt teszi.” (János 5:19, EFO)

Az Istennel való „közelség” a teremtett voltunk tervrajza és eredeti célja. Isten nem szolgákat és rabszolgákat szeretett volna maga körül, hanem barátokat és családot.

Hadd vigyelek el magammal oda, ahol az én történetem kezdődött! Ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy gyermekként úgy éreztem, hogy értéktelen vagyok Isten számára. Miért is akarna engem Isten, arról nem is beszélve, hogy miért akarna megszólítani? Keresztény családban nőttem fel, de sokkal inkább úgy éreztem, mintha ez szabályokról és irányelvekről szólna, semmint a feltétel nélküli szeretetről és őszinte egymáshoz kapcsolódásról. Valaha úgy gondoltam, hogy Isten alávaló. Úgy éreztem, hogy annyira sok mindent kell megtennem annak érdekében, hogy megtartsam az üdvösségemet, Ő pedig csak arra várt, hogy bakizzak egyet, hogy kárhoztasson érte. Ez a gondolat menet pedig uralta az életemet. Emlékszem, hogy minden alkalommal úgy féltem, amikor imádságért előre lehetett menni a gyülekezetben. Az egyik felem menni szeretett volna, és érezte, hogy ez milyen fontos lenne, de mindig úgy gondoltam, hogy ha Isten bármit is mondana nekem, akkor biztosan azt mondaná, hogy mennyire elégedetlen velem.

Nem is tudtam akkor, hogy a „szemüveg”, amin keresztül Istent szemléltem, igen repedezett volt.

A mostoha apám és köztem lévő kapcsolat sok félelemből táplálkozott, így az otthoni, hiányos működésű családi közeg által kreált eltorzított látás módon keresztül szemléltem Istent, amelyből nem tudtam kitörni. Mindeközben viszont azt nem tudtam, hogy Isten elképesztő módon szeretett volna szólni hozzám, sokkal inkább, mint ahogyan én szerettem volna Őt meghallani – csak hogy ezzel akkor még nem voltam tisztában.

Amennyire emlékszem, tíz éves lehettem, amikor először hallottam Isten hangját hozzám szólni. Egyik este, egy hatalmas családi vita tört ki, a szívem pedig összetört. Teljesen összeomolva leszaladtam a földszintre, és hangtalanul el kezdtem Istenhez kiáltani, mintha előttem állt volna. Megmondtam Neki, hogy újra és újra cserben hagyott, én pedig hagytam Neki. Elmondtam neki, hogy hányszor éreztem úgy, hogy elhagyott. Sírva roskadtam össze, addig a pillanatig, míg valami meg nem változott a szobában. Átalakult a légkör, én pedig Isten jelenlétét, mint láthatatlan takarót, hatalmas súllyal éreztem rám nehezedni. Tényleg éreztem valaminek a súlyát, amiről most már tudom, hogy Isten Dicsősége volt. Majd ezeket a szavakat hallottam, belül vagy hallható módon, tán még most sem tudom, de amelyek sokkal hangosabbak és valóságosabbak voltak, mint maga az élet. „Nate, minden rendben lesz.” S én azonnal megnyugodtam. Sok éven át, ha megterheltnek éreztem magam, leszaladtam a földszintre, és addig voltam ott, míg megéreztem a jelenlétét és meghallottam a szavát.

Hogyan hallhatjuk Istent szólni hozzánk? Álljon itt most 4 olyan pont, ami a helyes irányba terel bennünket.

A teljes cikk a nyomtatott Bella Girl Magazinunk első nyári számában olvasható. IDE kattintva az aktuális lapszám megvásárolható és a következő két lapszámunk előfizethető.

Mi a Te véleményed? Szólj hozzá! - Nagyon kíváncsiak vagyunk Rád is!

%d bloggers like this: