Test+lélek

Lépések a hitben

írta: BellaGirl

„Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e? Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok.” – 2Kor. 13,5 (új fordítás)

Friss hévvel úgy érezhetjük, hogy bizony mi hitben erősek vagyunk: Ide nekünk az oroszlánt is! A sok elméleti tudás a teológia területén kissé felfuvalkodottá tehet, igen ám, de a hit csak ezután lesz próbára téve. Ez nem azért történik, hogy Isten lemérje, hol tartunk, hisz ő ezt jól tudja. Mindez értünk van, hogy mi eszméljünk rá igazságokra, hogy bizony a hit nem áll meg a fejlődésben. Próbákon azért is esünk át szerintem, hogy megedződjünk, szélcsendben vagy viharban is kitartsunk a hitünk mellett, Isten mellett.

Az tény, hogy minden kereszténynek van hite, tehát azt senki se mondhatja el magáról, hogy nincs neki. A hit mértékétől függ minden…

Tehát egy délutánon (akkor még csak egyszer olvastam el a Bibliát) olvasgattam a Biblia-korabeli régészeti leleteket bemutató cikkek között, amikor is egy számomra hiteles kutató videóira bukkantam. Ron Wyatt a számos felfedezése mellett a Vörös-tengert is kutatta, méghozzá az exodus helyszínét. Kutatócsoport vizsgálta, hogy vajon hol lehetett az Egyiptomból kivonuló izraelita sereg útvonala. Elmélete szerint ez a tenger azon részén történt, ahol a talajzat a legsimább volt, és a két part közötti szélesség is a legrövidebb volt, hogy minél gyorsabban és zökkenőmentesebben juthassanak át az egyiptomiak elől menekülő zsidók. Wyatt és a két fia lemerültek, és a tenger mélyén – a feltételezett útvonalon – egyiptomi harci szekér küllőket találtak, amikről bebizonyosodott, hogy valóban abból a korból valóak. Továbbá emberi, feltételezhetően egy odaveszett egyiptomi harcos lábszárcsontját és lópatkót is. Mindezeket már korall borítja, de azóta is fedeztek fel ott hasonló bizonyítékokat.

Ez volt az a pont, amikor nagyon megérintett a tény: ez igaz! Rádöbbentem, nekem még kemény volt a szívem az ószövetséggel kapcsolatos történetek felé. Pedig annyi de annyi régészeti bizonyíték van a Bibliában elhangzott történtek mellett! Mély felismerés töltött el, hogy olvastam ugyan a Bibliát, de nem teljes szívvel. Isten megérintett, és nem lettem többé kételkedő ezen a területen. Ez nem csak annyit tesz, hogy egy cikk megmentett, mert meggyőzött az érveiről. Dehogy! Nem hiszek el mindent, ami le van írva egy internetes felületen. Nem is lényeges, igaz-e vagy sem, ami a cikkben van. Az a fontos, hogy én változtam meg tőle!

Tudom és hiszem, hogy mindaz, ami a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig megíratott, az igaz! Attól, hogy a Bibliát megpróbálják meseként lezárni, attól még nem az. Sokakat eltérít az a felfogás az evangéliumi igazságoktól, hogy mi van a Biblián kívül. Jézust és az ő életét nem a Bibliából akarják megismerni, hanem a hiányzó 40 nap körül forog a gondolatuk, pl. hogy milyen misztikus helyeken járhatott Jézus, továbbá arról, hogy milyen iratok vannak még, amik nem kerültek be a bibliai kánonba, és miért nem. Ez mind olyan dolog, amitől fontosabb mindaz, ami viszont le van írva a Szentírásban! Ez engem is megkörnyékezett, és mivel nem olvastam akkor még el a Bibliát, ezért minden butaságot elhittem, amit mások összezagyváltak Jézusról, mert nem volt egy biztos viszonyítási pontom. Mára elhiszem a Bibliában leírtakat, tudom, hogy Isten Szelleme őrködik felette, és egy vesszőt, egy pontocskát sem hagy elveszni vagy hozzátenni az Ő szent könyvéhez.

„Bármikor megtörténhet, hogy egy egyszerű lélek fogja Isten Könyvét, elolvassa és elhiszi. Mi, többiek, pedig majd szégyenkezhetünk. Mára teljesen magunkévá tettük azt a tetszetős elméletet, miszerint a Biblia olyan könyv, amit magyarázni kell, holott elsősorban és mindenekelőtt hinnünk kellene benne (majd engedelmeskednünk neki).” – Leonard Ravenhill

https://nicelife.hu/hirek/2regeszet.php

Írta: Viktória, egy lelkes Bella Girl olvasónk

Mi a Te véleményed? Szólj hozzá! - Nagyon kíváncsiak vagyunk Rád is!

%d bloggers like this: