Test+lélek

Hogyan legyünk Igére figyelő asszonyok?

Éppen rádiót hallgattam a konyhában mosogatás közben, amikor valami megütötte a fülemet. A fülhallgatóm másik végén Jen Wilkin beszélt. Arról szólt a tanítás, hogy miért létszükséglet egy keresztény nőnek a Biblia ismerete. A mondat – ami abbahagyatta velem a mosogatást – valahogy így szólt: „Mi, amerikai asszonyok a szó hétköznapi értelmében valószínűleg nem vagyunk írástudatlanok, de minden nappal egyre inkább bibliatudatlanok leszünk.” Nagyon lesokkolt ez a kifejezés – „bibliatudatlan”.

Jen azzal folytatta, hogy milyen sok keresztény nő van, aki úgy nő fel, hogy rendszeresen templomba jár, mégis csak nagyon keveset tud a saját Bibliájáról.

Az Ószövetségről illetve az Újszövetségről való ismeretük oly csekély, hogy a Biblia bizonyos könyveinek megtalálása is kihívás.

Jen nem akart bárkit lenézni vagy degradálni, csak egyszerűen beszélt arról a valóságról, ami napjainkban sok templomot jellemez. Végül is a modern keresztény nőt (Téged és engem) arra szólította fel, hogy legyen az Ige asszonya.

Miután befejeztem a rádióhallgatást, leültem és elgondolkoztam a saját bibliaolvasási szokásaimon. Olyan nő vagyok aki ismeri az Igét? Szeretem az Isten Igéjét és előnyt élvez a tanulmányozására szánt idő? Képes vagyok megérteni a szöveget, az Írás történelmi és kulturális hátterét? Jobban szeretem a Megváltómat annak eredményeképpen, hogy időt töltök az Igéjével?

Ahogy ezek a kérdések a fejemben kavarogtak, vegyes érzelmeket keltettek bennem.

Bűnösnek éreztem magam azért, hogy nem részesítem naponta előnyben Isten szavát az életemben. De mindeközben izgatottságot éreztem belül attól a gondolattól, hogy Isten szaváért szenvedéllyel rajongó legyek. És így , ezzel – eldöntöttem, hogy a szívemben elsősorban egy imádságra fogok fókuszálni, „Uram, kérlek formálj a Te Igéd asszonyává ebben az évben.”

Ezt a bizonyos imádságot ismételtem a szívemben és az eszemben egész évben. És ennek eredményeképpen sokkal elszántabb lettem arra, hogy naponta beleássam magam Isten Igéjébe. Csodálatos volt! Modern keresztény asszonyként egyre inkább észreveszem, mennyire fontos, hogy ne váljunk bibliatudatlanokká.

Ha bibliatudatlanok vagyunk, nem tudunk se Istenről, se az Ő megváltási tervéről, a személyiségéről, az útjairól, az igazságáról, a parancsolatairól, az igazságszolgáltatásáról, a kegyelméről vagy a szerelméről, csak felületesen.

A bibliatudatlan asszonyok gyorsan langyos asszonyok lesznek, ami nagyon nem tesz minket késszé az Isten királyságára (Jelenések Könyve 3:15-16).

Ahogy egyre intenzívebben tanulmányoztam Isten Igéjét, és vágytam arra, hogy az Ige asszonyává legyek, 3 ellenállhatatlan okot találtam, amiért lényeges ez nekünk, keresztény asszonyoknak.

1. Az Ige asszonya ismeri Istent.

Az egyetlen útja Isten személyes megismerésének az Igéjének tanulmányozásán keresztül vezet. A Biblia végső soron az Istenről szóló történet az elejétől a végéig. Minél többet tanulmányozzuk a Bibliát, annál többet megismerünk a mi csodálatos Istenünkről és Megváltónkról.

Minél többet tanulunk a mi Istenünkről, annál inkább lehetünk azzá, ami Ő maga. A tisztelet és a csodálat oda vezet, hogy mélyebben és áthatóbban dicsőítjük és szeretjük őt.

Ellenállhatatlan vágyat fogunk érezni, hogy magasztaljuk a nevét úgy, ahogy azt a zsoltáríró teszi a 145. Zsoltár 3. versében „Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.”

2. Az Ige asszonya szereti az Isten útjait.

Minél inkább tanulmányozzuk az Isten igéjét, annál többet megtudunk az Isten útjáról. Az Isten nem semleges a legtöbb témában. Az Úr a gyermekeitől különleges utakon való járást kíván meg. „Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.” (Zsolt 128:1)

Mire az Ige asszonyává válunk, addigra igaz bölcsességre teszünk szert és megtanulunk különbséget tenni aközött, hogy mi a jó és szent, illetve mi az, ami rossz és az ördögtől való. Elkezdünk átlátni a kultúránk hazugságain, mert Isten igazságába leszünk ágyazva.

Szeretem, ahogy a 19. Zsoltár versei leírják az Isten útját: „Az Úr törvénye tökéletes, enyhíti a lelket. Az Úr tanúsága megbízható, a balgát bölccsé teszi. Az Úr parancsai egyenesek, földerítik a szívet, útmutatása érthető, megvilágítja a szemet. Az Úr félelme tiszta s örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak és mind jogosak.”

3. Az Ige asszonya rendíthetetlen.

Egy olyan kultúrában, ami erkölcsi és lelki értelemben is rendkívül gyorsan erodálódik, nekünk szilárdan kell megállnunk az Isten Igéjére alapozva. Tudnunk kell, hogy mit mond az Isten Igéje, és igazsága által kell biztosan állnunk.

Az Ige hűséges asszonya erős asszonnyá válik, aki nem alkuszik Isten igazságán (Róma 12:2). Csak azért, mert valami népszerű, attól nem helyes vagy igaz. Függetlenül attól, hogy mennyire népszerű és elfogadott a bűn napjainkban, az Ige asszonya nem köt alkut.

Arra bíztatlak, hogy tedd, amit én tettem akkor.

Tedd fel magadnak a kérdést, „Bibliatudatlan vagyok?” Aztán kérdezd meg magadtól „Hogyan lehetnék az Ige asszonya mától kezdve?”

„Amikor a nők egyre inkább növekszenek a Bibliaismeretben, mindenki a környezetükben érzi ennek a hatását. Ahelyett, hogy sóként és világosságként működünk, inkább a környezetünkhöz hasonlítunk, amelyben élünk és amelyet alkotunk, megkülönböztethetetlenül azoktól, akik soha nem hallották az örömhírt. Az otthon, a templom, a közösség és az ország rendkívüli módon igényli azon nők hatását, akik tudják, hogy miért hiszik, amit hisznek, szilárdan állnak Isten Igéjében. Nekik nagyon nagy szükségük van azon asszonyok hatására, akik mélyen és elkötelezetten szeretik a Bibliában kinyilatkoztatott Istent.” – Jen Wilkin

Mindenkit bátorítok arra, hogy olvassa el Jen Wilkin könyvét, a Women of the Word (Az Ige asszonyai) című könyvet és kezdjen el tanulni arról, hogyan váljunk ilyen asszonnyá.

Chateljünk! Milyen problémáid adódtak már abból, hogy keresztény nőként nem ismerted az Igét?

Mi a Te véleményed? Szólj hozzá! - Nagyon kíváncsiak vagyunk Rád is!

%d bloggers like this: