Önismeret Test+lélek

Amikor Isten megvárakoztat…

írta: BellaGirl

Elmondod leghőbb vágyaidat Istennek, hittel könyörögsz Hozzá? Imádkozol és úgy tűnik, hogy Isten hallgat? Nem úgy válaszol neked, ahogy te elképzelted? Nem csak veled történik ez meg! Isten az a csodálatos Atya, akinek bármit elmondhatunk. Ő nem türelmetlen, nem szakít félbe, hanem meghallgat, és hidd el: cselekszik is! Bár néha nem úgy válaszol és nem akkor felel, ahogy mi elképzeljük. Néhány bibliai példát hozok eléd. 

Anna Isten kiváló emberének, Sámuel prófétának az édesanyja volt. Meddő volt, nem lehetett gyermeke – és ez az akkori időben nagy szégyent jelentett. Anna egy fiúgyermekért imádkozott sírva az Úr előtt. „… az ÚR megemlékezett róla. Az történt, egy idő múlva, hogy várandós lett Anna, fiút szült, és Sámuelnek nevezte, mert azt mondta: Az ÚRtól kértem őt.” (1Sámuel 1: 19b-20) Isten megemlékezett róla, de nem azonnal válaszolt neki. Anna meg kellett tanuljon várni. 

Isten csodálatosan munkálkodik, meghallgatja az imáidat, de várnod kell Rá, és bíznod kell Benne! 

Jóáház Izráel királya volt, istentelen ember. Amikor viszont segítségre volt szüksége, az Úrhoz kiáltott, és Isten meghallgatta őt. „Isten szabadítót küldött Izráelnek, aki megmentette őket az arámok hatalmától, hogy Izráel fiai úgy lakhassanak sátraikban, ahogy azelőtt.” (2Királyok 13:5) Érdekes azonban, hogy mikor és hogyan valósult meg ez a megmenekülés. Nem Jóáház király életében, hanem fia, Jóás király idejében. Jóás vívott sikeres háborúkat az arámokkal.

Te is fordulhatsz Istenhez bizalommal – szükségben és örömben egyaránt! Ő meghallgat téged!

Ézsaiás próféta egy Immánuel nevű gyermek születéséről beszélt, akinek a vállán lesz az uralom, aki igazságosan vezeti a népet, és megszabadítja őket. Több, mint 700 évvel később teljesedett be ez az ígéret. Arról a gyermekről, aki a szűz Máriától született, arról mondta az Úr angyala Józsefnek: „nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” (Máté 1: 21).  Jézus Krisztusban lett valósággá a szabadulás. Nem Jóáház király idejében, és nem is Jóás uralkodásakor. „Mert Isten valamennyi ígérete őbenne lett igenné, és őbenne lett ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk.” (2Korinthus 1: 20)

Milyen sok ember imádkozott már szabadulásért! És Isten meghallgatta őket. Elküldte a Szabadítót, a tökéletes időben. Isten hallja a könyörgéseidet, és tudja, mit csinál. Válaszol neked is, legyél hát türelmes és bízz abban, hogy Isten mindent jobban tud!

Rákhel

Mi a Te véleményed? Szólj hozzá! - Nagyon kíváncsiak vagyunk Rád is!

%d bloggers like this: