Bella Lányok Kapcsolatok Önismeret

Egy menyasszony naplója – 3. rész

A szeretet

 

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is,
szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom.
És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is,
és minden bölcsességnek birtokában vagyok,
és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el,
szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.
És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom,
szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni;
legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni;
legyen ismeret: el fog töröltetni.
Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk.
Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.
Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek,
úgy gondolkodtam, mint gyermek,
úgy értettem, mint gyermek;
amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre;
most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni,
ahogyan engem is megismert Isten.
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három;
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” (1. Kor. 13:1-13)

Ha már többször voltál esküvőn, minden bizonnyal hallottad párszor ezt a bibliai részt Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt első leveléből, hiszen oly gyakran olvassák fel a templomi, vagy épp a polgári szertartás során.

Múltkor ismét felcsendült egy ceremónián és ezúttal igazán elgondolkodtatott a szövege: „ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok”. Lehetek gazdag, okos, bőkezű, de ha szeretet nincs bennem, mit sem ér az, amivel rendelkezem. A szeretet a legfontosabb. Mennyire vagyok én ezzel tisztában? Ha az Ige ennyire kihangsúlyozza ennek jelentőségét, akkor ezzel a témával érdemes mélyebben is foglalkozni, nem igaz?

És ha a szeretet mindenek felett való, akkor egyértelműen a jó házasság titka is – a belőle gyümölcsöző tulajdonságokkal, jellemvonásokkal együtt – a szeretet kell, hogy legyen.

Bevallom őszintén, jegyességi időszakomban ez eddig ilyen mértékben még nem tudatosult bennem. Ha jó házasságot akarok, akkor ezen érdemes mélyebben elgondolkodni és lényegében ez minden harmonikus emberi kapcsolat alapja is. A szeretet mindenek felett való! Hiszen lehetünk diplomás bölcsek vagy milliomos házaspár, sőt akár fel is áldozhatjuk magunkat valami nemes cél érdekében, ha mindennapjainkat nem a szeretet vezérli, akkor mit sem érnek a törekvéseink!

A szeretet jóságos, a szeretet türelmes. A szeretet megbocsát, nem kérkedik, nem hánytorgatja fel a rosszat. Így viselkedem én a mindennapjaimban? Tetteim, szavaim, gondolataim ezt tükrözik vissza? Szeretettel bánok a vőlegényemmel? A családommal? A munkatársaimmal? Saját magammal?

Hiszen ne feledkezzünk el arról a fontos tényről sem, hogy a szeretetet nem csak mások irányába kell tudatosan gyakorolni, hanem magunkkal szemben is, ami nem mindig könnyű. Sőt, inkább nehéz.

Te is úgy érzed, hogy másnak megbocsátani mintha egyszerűbb volna, mint saját magadnak? Pedig az önszeretet is legalább ugyanolyan fontos, mint mások szeretete!

Hiszen Isten Igéje is azt mondja: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!” Ehhez viszont kérnünk kell Isten segítségét, hiszen hogyan is tudnánk mindent megbocsátani, főleg a saját vétkeinket? Hogyan tudnánk feltétel nélkül szeretni? Emberi erővel ez képtelenség, ám Jézus éppen ezért jött ebbe a világba, hogy megmutassa azt az önzetlen szeretetet és törődést, ami példaként szolgálhat nekünk a mindennapokban! Ezért fontos a Biblia olvasása és az élő kapcsolat Vele, hogy minél inkább megérthessük és megélhessük azt a csodálatos szeretetet, amit mi is tudunk gyakorolni embertársaink és önmagunk felé.

Szeretet: ez a kulcsszó. Kulcs mindenhez. Kulcs egy jól működő házassághoz!

Uram, add meg nekünk, hogy vágyakozzunk az olyan szeretet megélésére, amit Tőled kapunk! A szeretet mindent legyőz. Begyógyítja a sebeket, megszépíti az embert, kívülről és belülről. A szeretet egy biztos alapokon álló házasság sarokköve, amely által Isten lehet a központi helyen. Hiszen Ő maga a Szeretet, amely soha el nem múlik. Tanuljunk meg végre igazán, önzetlenül szeretni!

A szeretet döntés kérdése, dönts hát most úgy, hogy szeretni fogsz!

Szeretettel:
Tímea

Mi a Te véleményed? Szólj hozzá! - Nagyon kíváncsiak vagyunk Rád is!

%d bloggers like this: