Jeles napok Kapcsolatok

Testvérek között

Ha megkérdeznéd tőlem, hány testvérem van, először egyértelműen azt felelném, hogy: „Egy.” Aztán egy pillanatra elgondolkoznék és így folytatnám: „Nem, mégsem. Rengeteg testvérem van, azt sem tudom, mennyi. Sokukat egyáltalán nem is ismerem. De testvérek vagyunk.” Erre biztos felhúznád a szemöldököd, hogy mégis, hogy vagyok képes két ennyire ellentmondásos dolgot kijelenteni egymás után…

Hadd kezdjem egy példával a magyarázatomat, és máris érthetőbb lesz. Egyszer egy gyülekezeti programon voltam egy kedves, hívő barátommal. Valaki, aki nem ismert minket, megkérdezte tőlünk, hogy „Ti testvérek vagytok?”. Rávágtuk, hogy: „Nem, dehogy.” Majd mosolyogva hozzátettük: „Vagyis Krisztusban igen.” Most már talán kezd kitisztulni, hogy hogyan is értettem azt a két ellentétes megállapítást az elején. Szeretnélek arra hívni, hogy pünkösd alkalmával gondolkodjunk el közösen arról, mit is jelent a testvériség keresztény szemmel.

Miért is hozom most elő a testvériség témáját? Nos, mivel az újszövetségi első gyülekezeteknek és napjaink keresztény egyházainak is ez az alapja világszerte: a Krisztusban való testvéri kapcsolat. Pár hónapja hallottam egy számomra rendkívül érdekes megközelítést az egyházzal, testvériséggel kapcsolatban, amire korábban nem gondoltam.

Valójában Ádámmal és Évával kezdődött az egész. Nem kell megijedned, nem fogom a Bibliát végigelemezni😊 Szóval a lényeg, hogy a kérdést nem úgy kell feltennünk, hogy „Mi az egyház?”, hanem hogy „Miért van szükség az egyházra?”. És erre az első emberpár idilli, a bűneset előtti életében találjuk a választ. Miért élhettek olyan harmóniában? Mert egy csodálatos kapcsolati hálóban éltek, amelynek Isten volt a középpontja. Azért lehettek harmonikus kapcsolatban egymással, mert mindketten külön-külön és együtt is kapcsolatban voltak a Teremtővel. A Vele való személyes kapcsolatuk volt az egymással való kapcsolatuk alapja.

Amint az Istennel való kapcsolat a bűneset miatt megszakadt (mármint olyan formában, ahogyan eredetileg volt), az egymással való kapcsolatuk is jelentősen megromlott. Innentől kezdve Istennek végig ez lebegett a szeme előtt, miközben a megváltásunk tervén munkálkodott, hogy ezt az eredeti kapcsolatot helyreállítsa velünk – és ezáltal a mi kapcsolataink is megújulhassanak. Ehhez egy különleges, új közeget kellett létrehoznia nekünk a Fián keresztül. Aki hisz Jézusban és elfogadja a váltsága által felkínált bűnbocsánatot, azt az Atya gyermekévé fogadja és Lelkével ajándékozza meg. Így, ha te is Isten gyermeke vagy és én is, akkor ebből következik, hogy testvérek vagyunk. Akkor is, ha soha az életben nem fogunk találkozni. Lelke által személyes kapcsolatban lehetünk a mi drága Apukánkkal, és egy nagy család részeként egészen más kapcsolatban lehetünk egymással. A Szentlélek jelenlétével szinte ugyanazt élhetjük meg, mint amit Ádámék, hogy Isten alkonyatkor a kertben járt és megszólította őket (1. Mózes 3:8). A Szentlélek által Isten van itt közöttünk. Érted már? Az Istennel és egymással való kapcsolatunkat sehol máshol nem lehet helyrehozni, csak Krisztusban, aki mindezt lehetővé tette. Isten gyermekeiből így épülhet fel a testvérek közössége. Pünkösdkor azt ünnepeljük, hogy létrejöhetett újra ez a különleges közösség a Szentlélek által.

Nagyon hálás vagyok azért, hogy sok drága testvérrel ajándékozott meg az én mennyei Apukám. Olyan csodálatos, hogy „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” (Galata 3:28) Amit már sokszor megtapasztaltam, hogy az életkori különbségek mennyire elhalványulnak Isten gyermekei között. Egy alkalommal röviden bizonyságot tettem testvérek között arról, hogy a héten hogyan szólt hozzám Isten. Az alkalom után odajött hozzám egy aranyos, idős néni, akivel egyébként régóta jó kapcsolatot ápol a családunk, és szinte meghatódva így szólt: „Olyan csodálatos volt, amit elmondtál! Hadd öleljem meg az én drága húgocskámat!” És ott azonnal a nyakamba borult. Szóhoz se jutottam… Csak annyit tudtam tenni, hogy viszonoztam az ölelését.

Szerintem a Biblia szerinti testvériség az egyik legnagyszerűbb dolog a világon. Egy másik nagyon kedves tesómmal beszélgettünk egyszer arról, hogy mennyire különböznek a keresztény, testvéri kapcsolatok minden más kapcsolattól. Merőben másak. Az első pillanattól kezdve mélyebbek, még akkor is, ha egész életedben csak köszönőviszonyban leszel az illetővel és nem lesz az imapartnered. Miért? Mert Isten Lelkénél mélyebb kapcsolódási pontot elképzelni sem lehet!

Tóth Renáta Anna

Mi a Te véleményed? Szólj hozzá! - Nagyon kíváncsiak vagyunk Rád is!