Jeles napok

Pünkösd

Elérkeztünk a 2021-es év pünkösdi hétvégéjéhez. Te is úgy érzed, hogy ennek az évnek az első pár hónapja igen sok küzdelmet és kihívást hordott magában? Ilyenkor mindig jólesik egy extra nap pihenés – egy pünkösd hétfő –, de tudod-e valójában, hogy mit is takar ez az ünnep? Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. A Szentlélek pünkösdkor áradt rá Jézus tanítványaira, és töltötte meg őket erővel és új szívbeli hozzáállással.

Nagyon érdekes történeteket olvashatsz az Apostolok cselekedeteinek könyvében, a Bibliából arról, hogy Jézus tanítványai mennyire bátran és lelkesen tették meg az evangélium terjesztéséhez szükséges első lépéseket. A pünkösdhöz tartozó igevers pedig ezt mondja:

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” (Apostolok cselekedetei 2:1-4)

Miért is jó nekünk, hogy – újjászületett keresztényként – a Szentlélek bennünk él és támogat? Jézus részletesen kifejtette ezt tanítványainak:

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16:7-13)

Milyen hatalmas segítséget kaptunk a Szentlélek által, igaz? Ez aztán ünneplésre méltó pünkösdkor és az év többi napján is! 

Nem vagyunk egyedül, van segítőnk, pártfogónk, vigasztalónk, aki ebben a nehéz időszakban is mellettünk van és támogat! 

Ne felejtsük el ezt a csodálatos ajándékot, ami Isten kegyelmét tükrözi! Szeretve vagyunk, Isten gondot visel ránk, mint csodálatos gyermekeire, a Szentlélek pedig minden nap végig kísér minket az utunkon! Kívánom, hogy teljen számodra ilyen ünnepi hangulatban ez a hosszú hétvége! Az Úr áldjon!

Gyémánt Tímea

Mi a Te véleményed? Szólj hozzá! - Nagyon kíváncsiak vagyunk Rád is!

%d bloggers like this: