Ajánló

The blessing (Az áldás)

írta: BellaGirl

Kari Jobe a férjével, Cody Carnes-szal és az Elevation Worship csapatával egy olyan isteni szeretet-hullámhosszra csatlakozott, amin keresztül Isten több millió ember szívéhez szólhat.

Nehéz olyan dalról írni, aminek hallatára elnémul az ember. Ebben a 2020-as, megpróbáltatásokkal teli évben több keresztény sláger is megszületett, ilyen pl. a Way Maker is. Vajon azért, mert rákényszerültünk arra, hogy többet legyünk egyedül, és Istennel is bensőségesebb kapcsolatot tartsunk fenn? Vagy azért, mert a tragédiák közepette a Szentlélek még inkább megihletett dallamokkal zenészeket? Mindkettő igaz lehet. Vigasztalódhatunk, és ez kegyelem. Gyógyulhatunk – lelki sebekből, fizikai betegségekből.

Isten szól hozzánk ma is: ami régen volt, az nem múlt el! Az ároni áldás kiáradt, és ma is munkálkodik családokban, egyének életében egyaránt. A szellemi világban ezek az áldások, amiket ez a dal életre keltett, ugyanúgy jelen vannak:
„És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nekik:
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet neked.”
(4 Mózes 6,22-26)

Kívánhatunk-e ennél többet? Ez az áldás a békességet adja, ami csak Istentől jöhet. Isten személyesen ránk néz, felénk fordítja az arcát, megkönyörül rajtunk! El tudod ezt képzelni? Ez a szívbéke legyen mindannyiunkkal!
A dalnak több magyar verziója is készült. Pajor Tamás fordítását osztom meg veletek, mert szerintem ez sokatmondóbb a költészet szabadsága miatt:

Az áldás

Az Úr áldjon, őrizzen
Arcáról fénysugár világítson rád
Feléd tőle szálljon béke, és járjon át (2x)

Áldjon, őrizzen téged fényével
Forduljon hozzád szíve békéje

Az Úr áldjon, őrizzen
Arcáról fénysugár világítson rád
Feléd tőle szálljon béke, és járjon át

Áldjon, őrizzen téged fényével
Forduljon hozzád szíve békéje
Ámen, ámen, ámen
Ámen, ámen, ámen

Az az áldás ma is szálljon, amit Mózes, amit Áron
Olyan régen kibocsájtott, ma is éljen, ma is áldjon
Amit kezdesz a világon, amit elvetsz, legyen áldott
Hogy kikeljen majd a nyáron kinn a kertben, ott a fákon

Az az áldás ma is bárhol megemészti, ami gátol
Ott a szívben és a szádon, legyen rajtad s a családon
Ezer ízig legyen áldott a te házad, fiad, lányod
Legyen áldás unokádon, legyen áldás a hazádon

Az az áldás ma is bárhol megemészti, ami gátol
Ott a szívben és a szádon, legyen rajtad s a családon
Ezer ízig legyen áldott a te házad, fiad, lányod
Legyen áldás a hazádon

Áldjon, őrizzen téged fényével
Forduljon hozzád szíve békéje

Az az áldás ma is szálljon, amit Mózes, amit Áron
Olyan régen kibocsájtott, ma is éljen, ma is áldjon
Amit kezdesz a világon, amit elvetsz, legyen áldott
Hogy kikeljen majd a nyáron kinn a kertben, ott a fákon

Az az áldás ma is bárhol megemészti, ami gátol
Ott a szívben és a szádon, legyen rajtad s a családon
Ezer ízig legyen áldott a te házad, fiad, lányod
Legyen áldás unokádon, legyen áldás a hazádon

Ámen, ámen, ámen
Ámen, ámen, ámen

Az az áldás ma is szálljon…

 

Viki 🙂 

Viki 🙂 

Mi a Te véleményed? Szólj hozzá! - Nagyon kíváncsiak vagyunk Rád is!