Ajánló

Kegyelmed oly nagy!

írta: BellaGirl

Malek Andreát senkinek sem kell bemutatnom, azt viszont szeretném szerteszét kürtölni, hogy egy ideje gospeleket énekel. Nem csak úgy gospeket, hanem olyanokat, amelyeket ő írt. Jáger Bandival való közös produkciójuk, a Kegyelmed oly nagy c. dal elnyerte tavaly a Szikra-díjat. Az említett dal refrénjét Bandi írta, a többi részét Andrea.
Az énekesnő megérezte Isten kegyelmét és szeretetét, és ehhez semmi sem fogható. Minden szép hanggal megáldott ember az Úrnak kellene, hogy énekeljen… A fák is neki tapsolnak, a víz is neki csobog, az élővilág is őt dicséri. Mi, emberek tudunk-e ugyanígy hálaéneket dalolni neki?

Mindannyian azért lettünk teremtve, hogy Istent dicsőítsük.
Felütöttem a Zsoltárok könyvét, és máris a 103. zsoltár kezdő soraiban ezt találtam:
„Áldjad, én lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.”
Dávid király többször buzdít bennünket arra, hogy a lelkünket is vonjuk be a dicséretbe. Rázzuk le magunkról a mindennapok porát, ne a láthatókra nézzünk, hanem lássuk meg mindazt a jót, amit egyedül Istennek köszönhetünk; amit eddig tett, most is tesz és tenni is fog az életünkben! Áldjuk őt ezért, hiszen méltó rá! Akkor is ezt kell tenni, ha most éppen nem mennek a leggördülékenyebben a dolgaink. A tanításokban mindig kiemelik, hogy ha ilyenkor – már előre – hálát adunk Istennek, akkor hamar kikerülünk a kelepcéből.
„Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!” (Zsoltárok 105:1)

„Dicsérjétek az Urat, az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken! Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege! Dicsérjétek őt nap és hold; dicsérjétek őt mind, fényes csillagai! Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, amelyek az ég felett vagytok! Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt, és előállottak ők.” (Zsoltárok 148: 1-5)

A 148. zsoltár még felsorolja, hogy a vízi szörnyeknek (azaz minden mélytengeri és nagy vízi állatnak is), a mély vizeknek, a tűznek, a jégesőnek, a hónak, a ködnek, a szélviharnak, a hegyeknek, a halmoknak, a gyümölcsfáknak, a cédrusoknak, a férgeknek, minden baromnak (talán négylábúakra gondol itt az ige), a szárnyas állatoknak, a földi királyoknak, a fejedelmeknek, a földi bíráknak (azaz a törvényhozóknak), az ifjaknak és a szüzeknek, a véneknek a gyerekekkel együtt, Izrael fiainak, az ő népének és a hozzá közel való népeknek is dicsérniük kell az Urat! Azaz minden teremtményre és mindenkire vonatkozik ez!

Képileg fenomenális látvány tárul elénk: a forgószél, a nagy viharok, az eső milyen nagy zúgással hangzik fel! A gyümölcsök a gyümölcsfán összecsendülnek. A napkitörések zaja, minden bolygó és csillag csilingelése és moraja egybecseng és dallamot formál az emberi hang gyönyörű szólamaival! El tudod ezt képzelni? Napi huszonnégy órában valaki és ugyanakkor a természet is folyton dicséri az Urat! Nem beszélve az Isten trónszéke előtt álló kerubokról, akik állandóan ezt kiáltozzák: szent, szent, szent az ő neve! Most állj meg egy pillanatra, és éld bele magad!

Még ha csak skálázás is, akkor is a Teremtő neve van benne felmagasztalva! Guido D’Arezzo nevezte el a zenei hangokat, azaz a skálát, méghozzá ilyen megkapó módon:
Do (Dominus) – az ISTEN
Re (rerum) – a matéria, az anyag
Mi (miraculum) – a csoda
Fa (familias planetárium) – a bolygók családja, a naprendszerünk
Sol (solis) – a nap
La (lactea via) – a tejút
Si (siderae) – az égbolt
Do (Dominus) – az ISTEN
Isten neve a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Még itt, ilyen piciben is fellelhető ez. Isten nevével teljes a föld, örvendezzünk hát, zengedezzünk az ő nevének!

Malek Andrea és Jáger Bandi Kegyelmed oly nagy c. dalát itt hallgathatjátok meg:

Viktória

Mi a Te véleményed? Szólj hozzá! - Nagyon kíváncsiak vagyunk Rád is!

%d bloggers like this: